BÁO CÁO/ DASHBOARD

BÁO CÁO/ DASHBOARD

Hệ thống tổng hợp các thông tin thành các báo cáo và dashboard về hoạt động của Bệnh viện. Cung cấp các báo cáo quan trọng và then chốt, phân tích dữ liệu để hỗ trợ quy trình quản lý cho Ban giám đốc hiệu quả tốt hơn.

Các chức năng chính:

- Cung cấp tất cả các báo cáo: báo cáo nhanh, báo cáo chi tiết, Dashboard
- Báo cáo có thể xuất ra dưới nhiều định dạng khác nhau như PDF, MS Excel, HTML…
- Có thể xem các báo cáo này qua WEBSITE trên các thiết bị di động iPad, tablet…

Lợi ích mang lại

Biến công việc báo cáo tốn nhiều thời gian và công sức thành dễ dàng và nhanh gọn.

Từng loại báo cáo phù hợp với mục đích: báo cáo nhanh để xem nhanh hàng ngày, báo cáo chi tiết để thống kê cuối tháng, năm; Dashboard để định hướng phát triển.

Tất cả số liệu có trong phần mềm đều xuất ra được báo cáo, ẩn các số liệu không cần thiết.

Mẫu báo cáo thiết kế phù hợp với từng cơ sở y tế.

Xem được báo cáo khi không có mặt ở cơ sở thông qua các thiết bị di động.

Gọn nhẹ, dễ dàng lưu trữ và tìm lại khi cần thiết.

  • BÁO CÁO/ DASHBOARD
  • BÁO CÁO/ DASHBOARD
  • BÁO CÁO/ DASHBOARD
  • BÁO CÁO/ DASHBOARD
  • BÁO CÁO/ DASHBOARD
  • BÁO CÁO/ DASHBOARD
  • BÁO CÁO/ DASHBOARD
  • BÁO CÁO/ DASHBOARD
  • BÁO CÁO/ DASHBOARD
Greg