TIẾP NHẬN

TIẾP NHẬN

Hệ thống phần mềm y tế eHealth có một giải pháp toàn diện để giảm áp lực ở quầy lễ tân từ việc đăng ký khám bệnh và lên lịch hẹn cho bệnh nhân.

Phân hệ này hỗ trợ việc đăng ký khám bệnh bao gồm các thông tin cá nhân, sức khỏe và các chi tiết khác của bệnh nhân. Thông tin của bệnh nhân/bác sĩ đều có thể được truy vấn từ phân hệ này như là thời gian tư vấn, tìm phòng bệnh nhân, địa chỉ…

Các chức năng chính:

- Book lịch khám
- Quét mã bệnh nhân, mã thẻ BHYT tự động
- Quản lý giấy chuyển tuyến
- Quản lý số lần khám
- Tự động phân bổ bệnh nhân vào phòng khám
- Xem và tra cứu danh sách bệnh nhân đã tiếp nhận
- Liên thông trực tuyến với cổng BHYT
- Chuyển đổi linh hoạt giữa các đối tượng BHYT

Lợi ích mang lại

Rút ngắn thời gian nhập liệu, giảm thời gian chờ đợi nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin người bệnh theo qui định của Bộ Y tế.

Người bệnh tin tưởng, hài lòng khi thông tin được minh bạch, được phục vụ trong môi trường văn minh, hiện đại.

Tiết kiệm thời gian tổng hợp số liệu, báo cáo, thống kê công tác đăng ký khám bệnh và dịch vụ.

Lãnh đạo có thể theo dõi, kiểm tra hoạt động và tiếp cận thông tin đăng ký khám bệnh và dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào.

  • TIẾP NHẬN
  • TIẾP NHẬN
  • TIẾP NHẬN
  • TIẾP NHẬN
  • TIẾP NHẬN
  • TIẾP NHẬN
  • TIẾP NHẬN
  • TIẾP NHẬN
  • TIẾP NHẬN
Greg