CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Khi có chỉ định cận lâm sàng (CLS) từ bác sĩ, chỉ định đó sẽ được tự động gửi đến phòng chức năng tương ứng.

Tại khoa chuẩn đoán hình ảnh (CĐHA), chương trình cung cấp các ảnh chụp trực tiếp từ thiết bị nhằm vào mục đích hiển thị và lưu trữ chúng vào trong hệ thống.

Các chức năng chính:

- Kết nối với các thiết bị CĐHA
- Trả kết quả tự động
- Biểu mẫu theo giao diện Microsoft Word
- Không giới hạn biểu mẫu kết quả

Lợi ích mang lại

Hình ảnh được lưu trữ trực tiếp trên hệ thống, tra cứu lại dễ dàng.

Trình biểu mẫu linh hoạt, dễ dàng chỉnh sửa, rút ngắn thời gian thao tác.

Trả kết quả ngay cho bác sĩ khám.

Không tốn dung lượng bộ nhớ vì hình ảnh đã được mã hóa.

  • CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
  • CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
  • CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
  • CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
  • CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
  • CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
  • CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
  • CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
  • CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
Greg