DƯỢC/ NHÀ THUỐC

DƯỢC/ NHÀ THUỐC

Theo dõi tồn kho toàn hệ thống trong bệnh viện, tạo cảnh báo khi đạt mức độ dự trữ tối thiểu và nhắc nhở các thuốc hết hạn, cận hạn. - Việc quản lý kho dược, vật tư, hóa chất sẽ dễ dàng hơn từ khâu nhập kho, phân phối cho đến dự trù. - Hệ thống giúp theo dõi mọi hoạt động kinh doanh của nhà thuốc từ nhập, xuất đến doanh thu hàng ngày.

Các chức năng chính:

- Tổng hợp trực tiếp đơn thuốc từ phòng khám
- In hóa đơn bán thuốc, hóa đơn VAT
- Quản lý kho chẵn, kho lẻ
- Danh mục thuốc, hạn sử dụng, nhập xuất tồn
- Cảnh báo hết thuốc, thuốc cận hạn, hết hạn
- Hỗ trợ bán lẻ thuốc
- Nhập thuốc theo phiếu dự trù, hóa đơn
- Báo cáo nhanh doanh thu
- Quản lý đấu thầu thuốc
- Quản lý xuất thuốc theo ca và theo quầy thuốc

Lợi ích mang lại

Dẽ dàng quản lý thuốc trong tổng thể cơ sở y tế hoặc theo từng kho.

Cảnh báo các thuốc cận hạn, thuốc gần hết để có hướng giải quyết.

Theo dõi doanh thu, tránh thất thoát.

Theo dõi số lượng sử dụng của từng loại thuốc, dẽ dàng dự trù.

Luân chuyển linh hoạt giữa các kho thuốc.

Nhập kho nhanh, lưu trữ đầy đủ hóa đơn.

Linh hoạt thay đổi giá bán theo thời gian.

Tra cứu nhanh chóng thông tin của từng loại thuốc.

  • DƯỢC/ NHÀ THUỐC
  • DƯỢC/ NHÀ THUỐC
  • DƯỢC/ NHÀ THUỐC
  • DƯỢC/ NHÀ THUỐC
  • DƯỢC/ NHÀ THUỐC
  • DƯỢC/ NHÀ THUỐC
  • DƯỢC/ NHÀ THUỐC
  • DƯỢC/ NHÀ THUỐC
  • DƯỢC/ NHÀ THUỐC
Greg