THĂM DÒ CHỨC NĂNG

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Hỗ trợ ghi nhận và lưu trữ kết quả nhiều loại chỉ số và hình ảnh như nội soi, điện não, điện tim, đo loãng xương, đo chức năng hô hấp,.. ngay trên hệ thống. Giao diện thân thiện người dùng, giảm thời gian nhập kết quả. Xuất kết quả sang dạng biểu mẫu và hỗ trợ truy xuất tại mọi thời điểm.

Các chức năng chính:

- Ghi nhận kết quả, nhận xét của bác sĩ
- In trả kết quả cho bệnh nhân
- Quản lý các vật tư chuyên dụng
- Biểu mẫu thay đổi linh động
- Không giới hạn biểu mẫu kết quả
- Chỉ ra kết quả bất thường

Lợi ích mang lại

Lưu trữ dữ liệu chính xác, đầy đủ vào hồ sơ bệnh án.

Nhập kết quả nhanh, tiết kiệm thời gian.

In kết quả theo mẫu của từng cơ sở y tế.

Dễ dàng nhận ra kết quả bất thường, so sánh với kết quả bình thường.

Bác sĩ xem được các chỉ số ngay khi có kết quả.

Quản lý vật tư, tránh thiếu hoặc thất thoát vật tư.

  • THĂM DÒ CHỨC NĂNG
  • THĂM DÒ CHỨC NĂNG
  • THĂM DÒ CHỨC NĂNG
  • THĂM DÒ CHỨC NĂNG
  • THĂM DÒ CHỨC NĂNG
  • THĂM DÒ CHỨC NĂNG
  • THĂM DÒ CHỨC NĂNG
  • THĂM DÒ CHỨC NĂNG
  • THĂM DÒ CHỨC NĂNG
Greg