NỘI TRÚ

NỘI TRÚ

Phân hệ nội trú (lâm sàng) cho phép BV theo dõi tất cả các thông tin của BN từ lúc nhập viện đến khi ra viện bao gồm thông tin điều trị và diễn biến bệnh. Thông tin về chi phí sử dụng các dịch vụ, thuốc, VTTH. Thông tin về giường bệnh. Dựa trên các thông tin trên để bác sĩ ra phác đồ điều trị hợp lý nhất.

Các chức năng chính:

- Tiếp nhận vào khoa
- Viện phí, BHYT
- Quản lý sơ đồ phòng, tình trạng phòng
- Quản lý công nợ
- Thanh toán nhiều đợt
- Cập nhật kết quả CLS ngay khi có kết quả
- Cập nhật chi phí theo đối tượng
- Thống kê nhanh bệnh nhân trong khoa
- Xem lịch sử điều trị của bệnh nhân
- Quản lý cấp phát thuốc
- Quản lý phòng mổ

Lợi ích mang lại

Linh hoạt thay đổi đối tượng nội trú và ngoại trú, thay đổi đối tượng BHYT để áp giá viện phí phù hợp.

Theo dõi toàn bộ quá trình diễn biến bệnh và lịch sử điều trị của bệnh nhân để có hướng điều trị đúng.

Kiểm soát được số tạm ứng của bệnh nhân, tránh thất thoát.

Theo dõi cấp phát thuốc đảm bảo bệnh nhân tuân thủ y lệnh.

Dễ dàng xem các báo cáo về số bệnh nhân, số giường bệnh để có biện pháp xử trí hay đề ra hướng phát triển cho khoa.

  • NỘI TRÚ
  • NỘI TRÚ
  • NỘI TRÚ
  • NỘI TRÚ
  • NỘI TRÚ
  • NỘI TRÚ
  • NỘI TRÚ
  • NỘI TRÚ
  • NỘI TRÚ
Greg