Từ năm 2014, QA Solutions là nhà phát triển các giải pháp công nghệ thông tin quản lý tổng thể cho các cơ sở y tế của cả 2 khối nhà nước và tư nhân, với các quy mô lớn - vừa và nhỏ.