QA SOLUTIONS THAM DỰ HỘI THẢO GÓP Ý TIÊU CHÍ VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Sáng ngày 28/12/2017 tại Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin - BYT đã tổ chức hội thảo góp ý Bộ tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tham dự hội thảo có PGS.TS. Trần Quý Tường - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; đại diện các Vụ, Cục, Viện, Sở Y tế, bệnh viện và các doanh nghiệp CNTT. QA Solutions tự hào là một trong những doanh nghiệp chuyên cung cấp phần mềm quản lý cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tham gia hội thảo này.

Tại Hội nghị Cục trưởng PGS.TS Trần Quý Tường phát biểu chỉ đạo: Hội thảo góp ý “Bộ tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” là một hội thảo quan trọng góp phần vào hoàn chỉnh đưa bộ tiêu chí áp dụng vào thực tiễn tại các cơ sở khám chữa bệnh một cách hiệu quả. Tham dự góp ý cho hội thảo là các trưởng phòng CNTT các đơn vị bệnh viện trực thuộc Bộ, các Bệnh viện tỉnh và một số bệnh viện tư nhân đã có nhiều ứng dụng CNTT như bệnh viện Medlatec, bệnh viện Tâm Anh, các công ty, doanh nghiệp về CNTT trong lĩnh vực Y tế. PGS.TS. Trần Quý Tường cũng nhấn mạnh, đây là những thành phần rất trọng tâm đại diện cho trí tuệ cho CNTT Y tế cả nước. Vì vậy, những ý kiến đóng góp là vô cùng bổ ích và quý báu góp phần đưa thông tư vào áp dụng trong thực tiễn hiệu quả.

PGS.TS. Trần Quý Tường phát biểu ý kiến tại hội thảo

Một số nội dung cơ bản được các đại biểu tham dự hội nghị góp ý như: sự cần thiết cần phải ban hành quy định, nội dung của các tiêu chí và mức độ dễ hiểu, dễ thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị đều cho rằng cần thiết phải ban hành quy định càng sớm, càng tốt vì đây có thể được coi là cơ sở pháp lý quan trọng để giúp các cơ sở khám chữa bệnh đầu tư vào ứng dụng CNTT tại các đơn vị. Nội dung của tiêu chí đưa ra cũng khá đầy đủ và chi tiết từ phần hạ tầng, kỹ thuật, an toàn bảo mật.

Đại biểu tham dự hội nghị đã tích cực góp ý từng phần cho bộ tiêu chí: tiêu chí về hạ tầng; tiêu chí phần mềm quản lý điều hành; tiêu chí hệ thống thông tin bệnh viện (HIS); tiêu chí hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS), tiêu chí hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS), tiêu chí phi chức năng; tiêu chí bảo mật, an toàn, an ninh thông tin; tổng hợp tiêu chí để đánh giá mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Kết thúc buổi hội thảo PGS.TS. Trần Quý Tường, chân thành cám ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu tham dự hội thảo. Cục CNTT sẽ tiếp thu và tiếp tục chỉnh và hoàn thiện bộ tiêu chí.

Một số hình ảnh tiêu biểu hội thảo:

toàn cảnh hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

ThS.Trần Xuân Đà, Phó chánh Văn phòng phụ trách giới thiệu đại biểu

ThS.Trần Xuân Đà, Phó chánh Văn phòng phụ trách giới thiệu đại biểu

TS. Trần Tùng trình bày bộ tiêu chí trước các đại biểu

TS. Trần Tùng trình bày bộ tiêu chí trước các đại biểu