DATABASE ADMINISTRATOR (DBA)

Địa chỉ:

38/6N Nguyễn văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ:

30/10/2019

Mức lương:

Thương lượng

Số lượng:

1

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Địa chỉ:

38/6N Nguyễn văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ:

30/10/2019

Mức lương:

Thương lượng

Số lượng:

10

DEVELOPER

Địa chỉ:

38/6N Nguyễn văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ:

30/10/2019

Mức lương:

Thương lượng

Số lượng:

2

NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI Y TẾ

Địa chỉ:

38/6N Nguyễn văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ:

30/10/2019

Mức lương:

Thương lượng

Số lượng:

2

SUPPORT

Địa chỉ:

38/6N Nguyễn văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ:

30/10/2019

Mức lương:

Thương lượng

Số lượng:

2

TESTER - Phần mềm quản lý y tế

Địa chỉ:

38/6N Nguyễn văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ:

30/10/2019

Mức lương:

Thương lượng

Số lượng:

2

Trưởng Phòng Kinh Doanh ( Head of Sales Dpt)

Địa chỉ:

38/6N Nguyễn văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ:

30/10/2019

Mức lương:

Thương lượng

Số lượng:

1

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Địa chỉ:

38/6N Nguyễn văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ:

Đã hết hạn

Mức lương:

Thương lượng

Số lượng:

10

NHÂN VIÊN MARKETING

Địa chỉ:

38/6N Nguyễn văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ:

Đã hết hạn

Mức lương:

Thương lượng

Số lượng:

1

UI/UX DESIGNER

Địa chỉ:

38/6N Nguyễn văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ:

Đã hết hạn

Mức lương:

Thương lượng

Số lượng:

1

FRONT-END DEVELOPER(HTML/CSS)

Địa chỉ:

38/6N Nguyễn văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ:

Đã hết hạn

Mức lương:

Thương lượng

Số lượng:

1

TESTER & SUPPORT

Địa chỉ:

38/6N Nguyễn văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ:

Đã hết hạn

Mức lương:

Thương lượng

Số lượng:

1