NHÂN VIÊN KINH DOANH

Địa chỉ:

38/6N Nguyễn văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ:

20/10/2018

Mức lương:

Thương lượng

Số lượng:

10

NHÂN VIÊN MARKETING

Địa chỉ:

38/6N Nguyễn văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ:

20/07/2018

Mức lương:

Thương lượng

Số lượng:

1

UI/UX DESIGNER

Địa chỉ:

38/6N Nguyễn văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ:

20/07/2018

Mức lương:

Thương lượng

Số lượng:

1

FRONT-END DEVELOPER(HTML/CSS)

Địa chỉ:

38/6N Nguyễn văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ:

20/07/2018

Mức lương:

Thương lượng

Số lượng:

1

TESTER & SUPPORT

Địa chỉ:

38/6N Nguyễn văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ:

20/07/2018

Mức lương:

Thương lượng

Số lượng:

1