Scalable

Nền tảng mạnh mẽ của chúng tôi dễ dàng hiệu chỉnh và nâng cấp khi hệ thống có thay đổi

QA Web service

Công nghệ web Service cho phép chúng tôi luôn có thể áp dụng các công nghệ mới và nền tảng tiên tiến nhất khi phát triển các sản phẩm của mình

Interoperability

Chúng tôi có thể dễ dàng trao đổi thông tin với bất kì nhà cung cấp phần mềm nào thông qua những tiêu chuẩn khác nhau như: HL7, XML, DICOM,…

Robust System

Hệ thống có thể dễ dàng thay đổi, thậm chí xây dựng lại những phần nhỏ mà không ảnh hưởng đến những phần khác hoặc toàn bộ hệ thống

Modular System

Cấu trúc dạng mô-đun cho phép QA Solutions kết hợp các phân hệ của phần mềm với nhiều plug-in khác.